Sunday 24 September 2023

සරළ බවම සුන්දරකම ඔබට අභරණ.....

 


( දුෂ්කර බන්ධන විශේෂයකට ගත් උත්සාහක්... )

සරළ    බවම    සුන්දරකම     ඔබට    අභරණ
විරළ පෙනුම  ළෙංගතුකම නෙතට     තවරන
වරළ ලෙසම කෙස්කළඹම   හැඩට     අතුරන
වෙරළ ඉමම       සංසිඳවුම      හදට කොඳුරන

සරළ    බවම     සුන්දරකම   අභරණ    ඔබට 
විරළ පෙනුම   ළෙංගතුකම   තවරන නෙතට 
වරළ  ලෙසම කෙස්කළඹම    අතුරන  හැඩට 
වෙරළ  ඉමම       සංසිඳවුම කොඳුරන    හදට

බවම    සරළ    සුන්දරකම     ඔබට    අභරණ
පෙනුම විරළ  ළෙංගතුකම නෙතට     තවරන
ලෙසම වරළ කෙස්කළඹම   හැඩට     අතුරන
ඉමම වෙරළ       සංසිඳවුම      හදට කොඳුරන

බවම    සරළ    සුන්දරකම    අභරණ    ඔබට 
පෙනුම විරළ  ළෙංගතුකම    තවරන නෙතට 
ලෙසම වරළ කෙස්කළඹම     අතුරන  හැඩට 
ඉමම වෙරළ        සංසිඳවුම කොඳුරන    හදට 

සුන්දරකම     සරළ   බවම    ඔබට    අභරණ
ළෙංගතුකම  විරළ පෙනුම නෙතට    තවරන
කෙස්කළඹම වරළ ලෙසම   හැඩට    අතුරන
සංසිඳවුම     වෙරළ   ඉමම      හදට කොඳුරන

සුන්දරකම    සරළ    බවම   අභරණ    ඔබට 
ළෙංගතුකම  විරළ පෙනුම   තවරන නෙතට 
කෙස්කළඹම වරළ ලෙසම    අතුරන  හැඩට 
සංසිඳවුම     වෙරළ   ඉමම කොඳුරන    හදට

සුන්දරකම       ඔබට   සරළ    බවම   අභරණ  
ළෙංගතුකම නෙතට   විරළ පෙනුම    තවරන
කෙස්කළඹම හැඩට   වරළ ලෙසම     අතුරන 
සංසිඳවුම         හදට වෙරළ    ඉමම කොඳුරන

සුන්දරකම       ඔබට   සරළ  අභරණ    බවම     
ළෙංගතුකම නෙතට   විරළ   තවරන පෙනුම    
කෙස්කළඹම හැඩට   වරළ    අතුරන ලෙසම      
සංසිඳවුම         හදට වෙරළ කොඳුරන   ඉමම 

ඔබට    සරළ    සුන්දරකම    බවම   අභරණ  
නෙතට විරළ ළෙංගතුකම පෙනුම   තවරන
හැඩට  වරළ කෙස්කළඹම ලෙසම   අතුරන 
හදට  වෙරළ       සංසිඳවුම   ඉමම කොඳුරන

ඔබට    සරළ    සුන්දරකම   අභරණ    බවම
නෙතට විරළ ළෙංගතුකම    තවරන පෙනුම
හැඩට  වරළ කෙස්කළඹම    අතුරන ලෙසම
හදට  වෙරළ       සංසිඳවුම කොඳුරන   ඉමම

--- දුමී ---

( සේයාරුව : අභිශේකා විමලවීරයන්ගේ මුහුණු පොතෙන් )

Wednesday 20 September 2023

බලා වැලපෙන ඇතුගලත් අද සුසුම් දෙයි තනිකම කියා.....

 

වලා පෙල දම් පැහැයෙ හැඩ ගෙන එකින් එක එහෙ මෙහෙ නොයා

මලානික වූ වයඹ අහසෙම කඳුළු අමුණයි දුක තියා

පලා යන්නේ ඇයිද සියොතුනි විරහ තනුවක ගී ගයා

මුලා වුණු හිත තැවෙනවා දැන් අතීතෙක මාවත් සොයා


වෙලා ගත් සුදු මීදුමේ ඝන අන්ධකාරෙට නෙත තියා

බලා වැලපෙන ඇතුගලත් අද සුසුම් දෙයි තනිකම කියා

සලා සිනහව නුඹව දුටු දින වැටුණු මල් රොබරෝසියා

ගලා යන රන්තාලි වැව මත හැඬුවෙ කිම කඳුළක් තියා


කලා සොළස පිරි නිශාකර යළි රැයට ඇරයුම් තිය තියා

එලා සේල සළු සැරසුවත් නිති හිතට වද දෙන්නේ ඔයා

ගිලා ගියද ඒ සෙනෙහෙ අමතක කෙරූ මුත් දුක නෑ කියා

ගලා හැලෙන සුදු මීදුමේ තෙත හිතම හිරිවට්ටයි සොයා......

Monday 18 September 2023

හිඳ අසළ පෙම ස්වරය ගළපමු වින්ද සෙනෙහස මට මදී....


 සහස්  ගව් දුර ගෙවා දිවිමග නෙතට හසුවූ           ගැටිස්සී

අහස්  කුස මත උදුල සඳවත රුවට සමවන            ළමිස්සී

දහස්  බැල්මන් නොවේ අප දෙස ඇයිද සොඳුරිය  තිගැස්සී

රහස්  මුමුණන විහඟ නිහඬය කිමද යන්නට        හදිස්සී


බොඳ  වෙලා පිපි ධවල මීදුම කඳු සිරස සනහා           ඇදී

හද  කලම්බන සිසිල පතුරා වැළඳ සැනසෙයි නිල්       නදී

සඳ  වඩින තුරු නිළම්බර මත සතුට පරවෙන්නට   නොදී

හිඳ  අසළ පෙම ස්වරය ගළපමු වින්ද සෙනෙහස මට  මදී....

---- දුමී -----

Thursday 14 September 2023

සොය සොය දුකය මිය ගිය ඇය එනුනැතිය.....

 

 

( සර්ව ලඝු වූ සම විරිතකට කරන ලද නිර්මාණයක්....)


තිය තිය අඩිය ගිය ගිය පය         සුවනැතිය

දියවිය සිහිය සිය ළය කය            නිදිනැතිය

නියඟය ළඟය ප්‍රිය දියණිය          තවනැතිය

සොය සොය දුකය මිය ගිය ඇය  එනුනැතිය.....


Tuesday 12 September 2023

ඉතින් තනිවෙමු අපේ ලෝකෙක බිනර මහ අපටයි මලී.....

සුසුදු  ජල බිඳු විසිරි විසිරී රහස් කොඳුරයි          සැලි සැලී

මුහුදු  මායිම නිසංසල වී අසිරි දෙයි නිති              මුතු රැළී

සුමුදු  මදනල ගයයි පෙම් ගී තාලෙ අනුවම          නැළවිලී

නමුදු  සොදුරිය නොමැත බාධා දැනෙයි සැනසුම්  සිතුවිලී


දෑස පියවෙන සෑම මොහොතෙම සිහින රඳවපු     හුරතලී

මාස සති දින බලා සිටි ඒ දිනය මෙයමයි                සැනසිලී

ආසමයි නුඹෙ තුරුලෙ උණුහුම විඳින්නට රන්       සමනලී

රෝස මල්පෙති සුවය පරදයි දැනෙන හැඟුමන්     සියුමැලී


හිතින් හිතකට සෙනෙහෙ තැවරී පැහැය ගලනව දිලි   දිලී

නෙතින් නෙතකට සතුටු කඳුළක් පිබිදිලා කොපුලක  වෙලී

අතින් අත ගත් වාසනාවට වැටෙයි මල් වැහි සිලි          සිලී

ඉතින් තනිවෙමු අපේ ලෝකෙක බිනර මහ අපටයි       මලී.....Friday 8 September 2023

සේල හැඩටම වතට සිරකර වසාගෙන නොයිදුල් ලැම.....

සේල  හැඩටම වතට සිරකර වසාගෙන නොයිදුල්      ලැම

කෝල  සිනහව මුවින් අතහැර සුසුම් හෙලනා තතු   කිම

මාල  ගොතමින් වාසලේ විඳි වේදනා තබමින්             නිම

ආල  බහ දී එනවනම් නුඹ යන්නෙමී කැන්දා              මම........( රූප සටහනට ස්තූතිය  :  2Z.AI  )

Thursday 7 September 2023

තුති දෙති රවති ඇති බැති ගති නිති පුදති.....

 


තුති   දෙති   රවති  ඇති   බැති ගති    නිති     පුදති

යති     එති   දුවති  හති    ලති මැති    පැති   පනිති

කති බොති  නිදති  කිති   පැතිරෙති     රති    විඳති

කැති  ගැති ඇමති   සති  නැතිවෙති  පෙති   ගිලති......


සර්ව ලඝු වූ සම විරිතකට කරන ලද නිර්මාණයක්...


Sunday 3 September 2023

කෝල සිනහව දෙසට ඉඟිබිඟි කරයි මීදුම් සල සලා


 

නීල පැහැයෙන් 

වියන් බඳිනා 

අහස් ගැබ මත රැඳි වලා


කෝල සිනහව 

දෙසට ඉඟිබිඟි 

කරයි මීදුම් සල සලා


මාල නැතිමුත් 

ළඟින් හිඳගෙන 

සුසුම සැනසුම් හෙල හෙලා


ආල කුසුමන් 

පිපෙයි මසිතේ 

ඔබේ නමටම හැඩ වෙලා....

ඉතින් පොඩ්ඩක් හිනාවී මට තවත් වෙනවද ටිකක් කිට්ටූ... ( ශනිදා රෑ දහයට XXVII )

  . සුළං තාලෙට සැලෙන අතු අග                       නටන එරබදු පුංචි පොට්ටූ බලන් ඉන්නව හැඩ මවන්නට                      උඹේ නළලේ රතට මොට්ටූ දුවන...